Kvalitet och miljö

VAASAN Sverige arbetar aktivt med kvalitet och miljöfrågor. Vi arbetar på ett systematiskt sätt för att säkerställa att vi levererar säkra produkter av hög kvalitet.

VAASAN Sverige AB är certifierade enligt ISO 900. Vi byter nu till FFSC 22000 certifiering för att säkerställa en hög standard av livsmeddelssäkerhet av våra produkter.Det innebär att vi systematiskt arbetar med kontroller av samtliga processer inom företaget i syfte att hela tiden förbättra oss på olika områden, såsom exempelvis produktkvalitet, leveranssäkerhet etc. Systemet bygger på kundens krav och vi strävar efter att alltid arbeta utifrån marknadens behov och krav.

Vår verksamhet inom VAASAN Sverige är vidare certifierad enligt ISO 14001. Detta betyder att vi har ett miljöåtagande och att vi verkar för ständiga miljöförbättringar inom verksamheten.


miljo.jpg : 72 kB| Share


Takaisin Lantmännen Unibaken etusivulle.
Hem Kvalitet